hotline IconHÀ NỘI: 097 293 5858

BẢNG GIÁ INTERNET VIETTEL 2020

Gói cước Tốc Độ Cước/tháng
NET2 Plus 40 Mbs 220.000 đ
NET3 Plus 55 Mbs 250.000 đ
NET4 Plus 70 Mbs 300.000 đ
NET5 Plus 150 MBs 495.000 đ

khuyenmai

+ Đóng trước 6 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt, Wifi và Tặng +1 tháng cước

+ Đóng trước 12 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt, Wifi và Tặng +3 tháng cước

+ Đóng trước 18 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt, Wifi và Tặng +5 tháng cước

=> Đóng cước từng tháng phí lắp đặt ban đầu là 250.000 đ

BẢNG GIÁ COMBO INTERNET + TRUYỀN HÌNH CƠ BẢN

Gói cước Tốc Độ Cước/tháng
NET2 Plus 40 Mbs 260.000 đ
NET3 Plus 55 Mbs 280.000 đ
NET4 Plus 70 Mbs 315.000 đ
NET5 Plus 150 MBs 495.000 đ

khuyenmai

+ Đóng trước 6 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt, Wifi và Tặng +1 tháng cước

+ Đóng trước 12 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt, Wifi và Tặng +3 tháng cước

+ Đóng trước 18 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt, Wifi và Tặng +5 tháng cước

Lưu ý: Gói cước trên áp dụng cho 01 Tivi, Tivi thứ 2 trở đi + 33.000 đ / Tivi

=> Đóng cước từng tháng phí lắp đặt ban đầu là 250.000 đ

Lắp mạng Viettel tại thành phố Nam Định - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Giao Thủy - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Mỹ Lộc - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Mỹ Lộc - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Nam Trực - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Nghĩa Hưng - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Trực Ninh - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Vụ Bản - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Xuân Trường - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.

Lắp mạng Viettel tại Ý Yên - Nam Định: Miễn Phí Lắp đặt + Modem Wifi giá chỉ 220.000đ/tháng. Tặng 02 tháng cước. Thủ tục đơn giản - Lắp mạng cáp quang Viettel nhanh trong 48h.